Az alapítók
kezdőlapaktualitásokprojectjeinkEsemények a klub életébőltagjainkMagyarországi Rotary Clubok
Az alapítók 2001.-ben
Elnökeink:
2001.-2002. dr. Deutsch Ottó
2002.-2003. Gorondy István
2003.-2004. Ódor József
2004.-2005. Tinusz Tamás
2005.-2006. Balog Gábor
2006.-2007. dr. Deutsch Ottó
2007.-2008. dr. Poór László
2008.-2009. Pestuka Tibor
2009.-2010. Mrekva László
2010.-2011. Lentner Lehel
2011.-2012. Balog Gábor
2012.-2013. Csuvár Zoltán
2013.-2014. dr. Bernschütz Sándor
2014.-2015. dr. Beke Zsolt
Jelenlegi tagjaink:
Amstadt Csaba
Mihálovics István
Balog Gábor
Mrekva László
Beke Zsolt
Németi Zsolt
Bernschütz Sándor
Ódor József
Csordás Pál
Pestuka Tibor
Csuvár Zoltán
Péterfi Tamás
Drobina Endre
Sarlós István
Györök Zoltán
Sípos János
Lentner Lehel
Tomasics Gyula
Lovretity Zoltán
Vörös Róbert
Tiszteletbeli tagjaink
Mezeiné dr. Kopasz Mária
Simon Zoltán
Szentiványi Gábor
 
President elect 2015-2016:
Lentner Lehel
A kezdetekről:

   A bajai RC szervezését dr. Deutsch Ottó városi kórházi osztályvezető főorvos kezdte meg 1998 októberében dr. Ribári Ottó és dr. Bánhidy Ferenc professzorok ösztönzésére. Az alapító klub az RC Pécs volt, alapító pártfogónk dr. Pupp Lajos adjunktus, a pécsi klub akkori elnöke. Helyet az összejövetelekhez a bajai Ady Endre Városi Könyvtár adott. A klub dr. Deutsch Ottó elnökletével és Matkovits Kornél könyvtárigazgató titkári közreműködésével kezdettől fogva arra törekedett, hogy a rotaryánus szellemiség követelményeinek mindenben eleget tegyen már az alapítás alatti időszakban is.

   A 2000/2001-es rotary évben a klub folyamatosan erősödött. Ez részint köszönhető a hasznos tanácsoknak, melyeket pécsi barátainktól kaptunk, részben a tagok foglalkozás szerinti színes összetételének. Az utóbbi következtében magas szintű előadásokat iktathattunk be a programunkba.

   Zvara Edina, - aki a bajai könyvtár páratlan értékű régi-könyv gyűjteményét katalogizálta -, a legérdekesebb művekről tartott előadást, majd Éber András építészmérnök tagunk Baja műemlékeinek megóvásáról. Felső Barnabás, a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őre a gemenci erdőgazdálkodás és -védelem érdekütközéseiről, Simon Zoltán tagtársunk a testvérvárosi Waiblingenben tanulmányozott szociális képzésről, dr. Solymos Ede nyugalmazott múzeumigazgató pedig a Bajai Türr István Múzeum halászati gyűjteményéről értekezett. Tinusz Tamás tagtársunk a Selmecbányai Akadémia hagyományairól, Györök Zoltán, a CIB Bank igazgatója a pénzpiac jellegzetességeiről tartott előadást. A rotary mozgalom ifjúsági programjait Gorondy István, a Rotary ABC-t Papp Attila, a Bajai Honpolgárt Schmidt Antal tagtársaink ismertették. Péterfi Tamás ügyvéd tagtársunk előadásából hasznos információkat nyertünk a jótállás, a szavatosság és a termékfelelősség tárgyköréből. Tálas László állatorvos tagtársunk a szivacsos kergemarhakórról tartott előadást.

   Nagy érdeklődést keltett Halmos Géza bajai fiatalember útibeszámolója, aki kerékpáron járta be Latin-Amerikát, majd Patocskai Imre rádiós tájfutó Európa-bajnok kínai élménybeszámolója. Ódor József tagtársunk a vegetariánus életmódot ismertette. Prof. dr. Zvonimír Márity pécsi horvát főkonzul a magyar horvát kapcsolatokról, Maros Zoltán informatikai igazgató és Dedinszky Tamás evangélikus lelkész tagtársaink az informatikáról illetve a boldogságról tartottak előadást. Schmidt Antal és Deutsch Ottó résztvett Bad-Gleichenbergben a disztrikt konferencián, melynek határozatait előadás keretében ismertették a klub tagjaival.

   A klub tagjai számos külső rendezvényen vettek részt. Így egy írországi zenekar koncertjén, Nagy András néhai városi főépítész emlékkiállításán, melynek kivitelezésében Mezei Lajos háznagyunk tevőlegesen közreműködött. A 2000. évet búcsúztató rendezvényünkön elhatároztuk, hogy megindítjuk az alapítási (in Gründung) állapotból a klubbá alakulás folyamatát. Élményszámba menő látogatást tettünk a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. Egy halászcsárdában lezajlott összejövetelen Lovretity Zoltán tagtársunk a magyar egészségügy finanszírozási rendszeréről tartott előadást. Közös kiránduláson vettünk részt Bezdánban.

   A klubbá alakulás fontos momentuma volt, hogy Péterfi Tamás tagtársunk elkészítette az alapszabályt, majd megtörtént a Rotary Club Baja bírósági bejegyzése. A városi képviselő-testület kérésünkre hozzájárult a város nevének és címerének használatához.

 
Balogh Gábor dr. Tálas László Ódor József dr. Péterfi Tamás dr. Ceglédi Antal Tomasics Gyula dr. Papp László Varga István Papp Attila Mezei Lajos Maros Zoltán Gorondy István dr. Pupp Lajos a pécsi alapító club elnöke Tinusz Tamás dr. Deutsch Ottó a Club elnöke Schmidt Antal Bancsics Ferenc Éber András Lovretity Zoltán Györök Zoltán Gál Zoltán Dedinszky Tamás Simon Zoltán Franz Zeidler governor