Az alapítók
kezdőlapaktualitásokprojectjeinkEsemények a klub életébőltagjainkMagyarországi Rotary Clubok
A Klub által támogatot, megvalósított projectek:
rványos gyermekbénulás:

   A Rotary Inrenational 15 év óta jelentős erőfeszítéseket tesz a járvány megfékezésére. Ennek hatására világszerte 2 billió gyermek vált védetté a járvány ellen.

  Az új fertőzések száma az 1988. évi 350.000 esetről 480-ra csökkent 2001.-re. Ezen időszak alatt a betegség által sújtott gyermekek száma napi 1000-ről nem sokkal több mint napi egy esetre csökkent.

   A Rotary International több mint 500 millió dollárral járult hozzá a program sikeréhez,aminek következtében mára a munka 99%-ban megvalósult. Nemsokára elmondhatjuk, hogy e szörnyű betegséget mindörökre száműztük a gyermekeinket veszélyeztető tényezők közül.

bővebben a nemzetközi szervezet honlapján:
 www.polioereducation.org

Ferenc-tápcsatorna:
  Klubunk közreműködik abban a tervben, hogy a csatorna ismét betöltse azt a szerepet amit egykor szántak neki, ill. szeretnénk felhívni a figyelmet, a környzetvédelem és a turisztika kapcsolatos aspektusaira! 2008. szeptemberében első alkalommal motoros csónaktúrát szerveztünk, amely Bajáról indult és áthaladt Szerbia területére. A túrát zombori rotarista barátainkkal közösen szerveztük.

Felkérésünkre Pump Károly bajai származású fotóművész fotosorozatot készített a csatorna magyar és szerbiaia szakaszáról is. Ezt Baján is és Zomborban is bemutattuk, óriás panoráma fotók formájában.

A projekt finanszírozására sikeres NCA pályázatot nyújtottunk be.

Merkva László klubtag - projekmanager előadása: (~10MB !)

Groningen:
   Két fiatal bajai számára tette lehetővé holland barátainkkal való együttműködés , hogy ott huzamosabb időt tölthessenek el. Hermann Helga és Tápai Daniella vesz részt a programban.

EQUAL 2005. Esélyteermtés a foglalkoztatásban:
   Klubunk részese az A/80 -as fejlesztési partnerségnek. Projektünk neve" Új, SzemélycentrikusKistérségi Foglalkoztatási Paktum Modell". A program keretében 3x10 fő hátrányos helyzetű célcsoport részesült képzésben - foglalkoztatásban - személyreszabott rehabilitációban. A program egyik innovatív eleme, a térségi foglalkoztatói- vállalkozói réteg detektálása, tájékotatása, motiválása. Bővebben lsd. "Aktuális" ill.

Hal-telepítés a Dunába:
   "Halszabadító nap" keretében öshonos halfajtát, kecsegét telepítettünk a folyóba 2002. őszén. Az idei évben magyarországi rotary klubok bevonásával több helyszínre szeretnénk kiterjeszteni akciónkat. Bővebben:

Jótékonysági bál
    Klubunk minden év november harmadik szombatján (legközelebb: 2003. november 15-én) jótékonysági bálat rendez, melynek bevételével szociális-humanitárius céljainkat támogatjuk. Bőveben:

Vízkereszti hangverseny
    Klubunk minden év januárjában vízkereszt napi hangversenyt rendez, ismert zenészek fellépésével. A hangverseny bevételével szociális-humanitárius céljainkat támogatjuk.

Polio-Plus
   A nemzetközi rotary szervezet erőfeszítése arra, hogy a járványos gyermekbénulást (Poliomyelitis)mindenütt a világon mindörökre legyőzze. Klubunk is hozzájárul a mozgalom sikeréhez.

Speciális Szakiskola támogatása:
   Az iskola számára ajándékokat juttattunk: könyveket, hang- és videó kazettákat, számítógéphez floppykat, CD lemezeket. 2002. Karácsonyakor az iskola három növendékét féléves étkezési támogatásban részesítettük. További támogatásukat tervezzük.

Fiatalok támogatása:
   Tehetséges, szegény fiatalokat kívánunk támogatni. Gyűjtést ill. vízkereszt napján sikeres jótékonysági hangversenyt rendeztünk számukra. Segítünk, hogy a Rotary által meghírdetett ösztöndíj lehetőségeket minél jobban ki tudják használni.

Karácsonyi ünnepek:
   2001. Karácsonyra 120 fenyőfát ajándékoztunk szegény családoknak 150.000 Ft értékben. Akciónkat 2002. éven is megvalósítottuk, mintegy 200 fenyő ajándékozásával.

Collegium Artium
   Beindítottunk egy Collegium Artium-nak elnevezett sorozatot, egy-egy klub-ülésünkre helyi művészeket hívunk meg, akik bemutatják alkotásaikat, vagy éppen kis élő koncertet rögtönöznek. Ezzel is hozzájárulunk, hogy mind szélesebben körben ismertté váljanak.

“Arany ág” pályázat
    Klubunk közvetítésével a Bajai Kórház sikerrel pályázott az “Arany ág” pályázaton, így a Bajai Kórház 3 millió Ft forrást szerzett, amelyet az újszülöttek hallásvizsgálatához szükséges műszer beszerzésére fordítanak.


   Amennyiben projectjeink bármelyike felketette érdeklődését és támogatásával szívesen hozzájárulna annak sikeréhez, ezt megteheti a

10700354-26209302-51100005 számlaszámra

való átutalással. Nincs az az összeg amit ne fogadnánk szívesen és ne tudnánk hasznosan felhasználni céljaink érdekében. Köszönjük!